Çka të bëj nëse më vijnë mendime të këqija?

Çka të bëj nëse më vijnë mendime të këqija?

0 1045

Pyetje: Çfarë duhet që një mysliman/e të veprojë nëse has në mendime për amoralitet?

Përgjigjja: Mendimi për amoralitet ka dy forma:

Një: të jenë thjesht mendime jo të përqendruara në mendjen e tij, për këtë nuk merret në pyetje njeriu, mirëpo më së miri është që të shmanget prej tyre që të mos e udhëheqin në gjëra vijuese.

Dy: të jetë mendim i shoqëruar me vendosmëri dhe synim, në këtë rast njeriu duhet që të shpejton të shërohet, dhe atë në disa aspekte:

1. Të menduarit serioz për një martesë, se ajo është mburojë fetare dhe natyrshmërisë njerëzore.

2. Të agjërojë, nëse nuk ka mundësi për martesë.

3. Kujdesi i myslimanit dhe myslimanes për përforcimin e besimit, dhe atë me lexim Kurani, namaz vullnetarë dhe adhurime tjera mes tij dhe Allahut.

4. Kujdesi në zgjedhjen e shoqërisë së mirë.

5. Të larguarit nga çdo gjë që ndikon në epsh, e prej gjërave më me ndikim keq, shikimi në haram.

6. Përkujtimi i pasojave të amoralitetit në dynja dhe ahiret, se gjurma e një vepre të keqe nuk është e barabartë asnjëherë me një kënaqësi të përkohshme të cilën e ndjen ai person.

D-r. Muhamed Duvejsh

Marrë nga: islamqa.com

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

Përktheu: Shpend Zeneli