DIJE SE …!

DIJE SE …!

0 720

– Shoqëruesi më i mirë në dynja … është tesbihu (lavdërimi i Allahut).

– Shoku më i mirë … është Kurani.

 -Zemra më e madhe … është zemra e besimtarit.

 -Trimëria më e madhe … është frika nga Allahu i Madhëruar

– Dashuria më e sinqertë … është dashuria e Krijuesit.

– Detyrimi më i mirë … është detyrimi i faljes së namazit.

– Lotët më të mira … janë lotët që dalin nga frika e Allahut.

– Dashuria më e mirë … është dashuria për hir të Allahut.

– Fjala më e mirë … Mbi ty qofshin lavdia dhe paqja, o i Dërguari i Allahut.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316