DISA MËKATE SHKATËRRUESE

DISA MËKATE SHKATËRRUESE

0 768

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 16 )

Disa nga mëkatet shkatërruese, janë:
1. T’i bësh ortak Allahut.
2. Magjia.
3. Vrasja e njeriut me pa të drejtë.
4. Ngrënia e kamatës.
5. Dezertimi në luftë.
6. Ngrënia e pasurisë së jetimit.
7. Akuza, shpifja kundër grave të ndershme (besimtareve të pafajshme).
8. Mosrespektimi i prindërve.
9. Ndërprerja e lidhjeve farefisnore.
10. Dëshmia e rrejshme.
11. Betimet e rrejshme.
12. Dëmtimi i fqinjit.
13. Padrejtësia ndaj njerëzve në përgjithësi, qoftë ajo padrejtësi në gjak, pasuri apo nderë.
14. Pirja e pijeve alkoolike.
15. Luajtja e bixhozit, siç janë: Kumari, bastorja, etj.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com