DISA NGA PENGESAT E PËRULJES NË NAMAZ

DISA NGA PENGESAT E PËRULJES NË NAMAZ

0 749

1.Besimi i dobët në takimin me Allahun dhe të shpresuarit tek Ai.

  1. Vesveset e shejtanit.
  2. Shkujdesja dhe epshi.
  3. Përkujdesja e tepërt për dynjanë.
  4. Lënia e xhamisë dhe xhematit.
  5. Dobësimi i dashurisë ndaj vëllazërisë për hir të Allahut.
  6. Mos rregullimi i drejtë i rreshtave gjatë namazit.
  7. Bërja e padrejtësive ndaj krijesave dhe mosdhënia e drejtave të tyre.
  8. Ngritja e shikimit kah qielli.
  9. Falja e namazit mbi diçka e zbukuruar apo e vizatuar, gjë që të dekoncentron nga namazi.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316