DITA E ARAFATIT PO VJEN!

DITA E ARAFATIT PO VJEN!

0 2900

Në fundin e tretë të pjesës së natës zbret Allahu i Madhëruar ashtu siç i takon madhërisë së Tij.

Përpos në ditën e Arafatit, Allahu i Lartësuar zbret në qiellin e dynjasë gjatë ditës.
Të parët e myslimanëve i ruanin kërkesat që kishin për lutje, dhe luteshin ditën e Arafatit.
Sa prej nevojave, dëshirave, dhe lutjeve janë pranuar në mbrëmjen e Arafatit.
Në Ramazan është e fshehur Nata e Kadrit, dhe nuk e dimë se kur është!
Ndërsa për muajin Dhulhixhe, na tregoi Allahu për ditën e Arafatit, megjithatë, sa e shfrytëzojmë.

Nëse mundesh që të vetmohesh me vehten, në prag të ditës së Arafatit, atëherë vetmohu prej pas namazit të ikindisë e deri tek thirrja e ezanit akshamit.

Njëri prej njerëzve të mirë thoshte: pasha Allahun, nuk jam lutur me ndonjë lutje në ditën e Arafatit dhe brenda vitit ta shohë përgjigjen sikurse agimin e mëngjesit.

Bëni mirë vetevetes,
Umetin Islam mos e harroni në lutjet e juaja!
O Allah na e mundëso ta arrijmë Ditën e Arafatit, dhe na e prano atë!

Burimi: Muhamed Ratib Nabulsi / albislam.com
Përkthehu nga gj.arabe: Nusret Ramadani.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 143