DOBITË E MBULESËS

DOBITË E MBULESËS

0 883

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 13 )

Dobitë e mbulesës:
1. Mbulesa është respektim i urdhërave të Allahut dhe të pejgamberit alejhi selam.
2. Mbulesa është ndershmëri për motrën muslimane.
3. Mbulesa është simbol i turpit.
4. Mbulesa është simbol i besimit.
5. Hixhabi (mbulesa) është devotshmëri.
6. Mbulesa është pastërti.
7. Mbulesa është prej virtyteve më të larta në islam për motrën muslimane.
8. Hixhabi është mburojë dhe mbulesë e asaj që ka ndaluar Allahu të shohin meshkujt tek femrat.
9. Mbulesa është shenjë e xhelozisë dhe dashurisë për veçoritë dhe simbolet e islamit.
10. Mbulesa është mburojë dhe siguri nga joshjet e epsheve dhe fitneve të ndryshme që ndodhin në shoqëri.

Dr. Mustafa Murad

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13