DREJTOJU ALLAHUT, I CILI ËSHTË I GJALLI DHE NUK VDES

DREJTOJU ALLAHUT, I CILI ËSHTË I GJALLI DHE NUK VDES

0 652

Kur në vetvete ndjen nevojë për të qarë … pa mos e ditur shkakun dhe arsyen.

Kur në brendësinë tënde ndjen fjalë …

Të cilat ke nevojë për t’i nxjerr jashtë, mirëpo nuk e di se si ti nxjerrësh dhe kujt t’ia nxjerrësh.

Kur e ndjen se gjoksi tu ka ngushtuar.

Dhe të duket se jeta të ka mbaruar.

Drejtoju Atij që është i Gjalli dhe nuk vdes, dhe thuaj: O Zot.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU 

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 257

0 369