DY FJALË RRETHË MORALIT

DY FJALË RRETHË MORALIT

0 564

Morali është pamja e brendshme e njeriut, sepse njeriu ka dy pamje:

1- Pamja e dukshme(ajo është forma e jashtme e tij, siç e ka krijuar All-llahu).
Sikurse që e dimë të gjithë, pamja e jashtme mund të jetë e bukur ose e shëmtuar apo të jetë mes këtyre dyjave.

2- Pamja e brendshme e njeriut, mund të jetë në pamje të mirë ose në pamje të keqe dhe kjo është ajo që quhet Moral.
Pra, morali është pamja e brendshme dhe kryesore e cila njëherit është edhe natyra e pastër e njeriut.
Secili nga ne duhet të mundohet ta pasurojë pamjen e brendshme me moral dhe edukatë.
Po vepruam kështu, sigurisht se do na rregullohet edhe pamja e jashtme e jona.

Është për të ardhur keq se shumë prej njerëzve mendojnë se morali i mirë ka të bëjë vetëm me sjelljen ndaj njerëzve, e duke harruar dhe duke mos përfshirë këtu edhe sjelljen që duhet të posedojnë krijesat ndaj Krijuesit(Allahut).

Mos të harrojmë se Morali i mirë dhe sjellja, sikur që kanë të bëjnë me krijesat, ashtu edhe kanë të bëjnë edhe me Krijuesin.

Posedimi i Moralit të mirë njëherit është edhe sjellje ndaj Krijuesit dhe ndaj krijesave, dhe ju porosis që kësaj çështje duhet ti kushtoni shumë vëmendje dhe kujdes të veçant.

Shejh Muhamed bin Salih el Uthejmin,- Allahu e mëshiroftë!

Përshtati- Suad Shabani
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259