EDUKATA GJATË PIRJES

EDUKATA GJATË PIRJES

0 606

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 47 )

EDUKATA GJATË PIRJES

  1. Të përmendurit e Allahut para fillimit të pirjes (të thënurit Bismilah).
  2. Duhet që muslimani të mos pijë (ujë, lëngje) në gotat e arit dhe argjendit.
  3. Që ta bëjë nijet që përmes pirjes (ujit, lëngjeve) të forcohet fizikisht dhe ta adhurojë Allahun.
  4. Pëlqehet që muslimani të pijë duke qenë i ulur.
  5. Obligohet muslimani të largohet nga pijet dehëse, siç janë; Alkooli, etj.
  6. Pëlqehet pirja të bëhet me dorën e djathtë.
  7. Pëlqehet t’i jepet përaprësi të tjerëve ose atyre që kanë nevojë më shumë për pirje.
  8. Nuk pëlqehet fryerja gjatë pirjes ose në gotën ku pinë, lëngje apo ujë.
  9. Pirja të bëhet tre herë me ndërprerje.
  10. Nuk pëlqehet frymëmarja gjatë pirjes.

Dr. Mustafa Murad

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com