Elementet e drejtësisë dhe rezultatet e saja-2 – Hoxhë Ali Shabani