Elementet e drejtësisë dhe rezultatet e saja – Hoxhë Ali Shabani