Falja e dy reqateve pas veshjes së ihramit !

Falja e dy reqateve pas veshjes së ihramit !

0 355

Pyetje: Cila është dispozita e faljes së dy reqateve pas veshjes së ihramit?

Përgjigjja: Falja e dy reqateve pas veshjes së ihramit është sunet, d.m.th nuk është uaxhib (obligim).

Dhe, nëse njeriu e vesh ihramin dhe nuk i falë dy rekatet, atëherë nuk obligohet me asgjë (me kompenzim), ihrami i tij është i saktë.

Shejh Abdullah el Humejd, rahimehullah.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com