FJALË MË ME VLERË SE ARI! ( 7 )

FJALË MË ME VLERË SE ARI! ( 7 )

0 1726
 1. E mësova se rizkun tim nuk ka mundësi të ma merr askush, andaj u qetsua zemra ime. E mësova se punët e mia nuk i kryen askush pos meje, andaj u angazhova ti kryejë ato vetë.
 2. Duaja është ilaç i dobishëm për shërimin e sëmundjes, por neglizhenca e zemrës ndaj Allahut e dobëson forcën e saj.
 3. Ji i drejtë para se të jesh bamirës.
 4. Nëse fjala e këshilluesit del nga zemra ajo depërton në zemrat e ndëgjuesve, kurse nëse del vetëm nga gjuha e këshilluesit ajo nuk do të arrijë as tek veshi i ndëgjuesve.
 5. Lukman Hakimi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: “Varfërinë e sjell dembelizimi, armiqësinë e sjell xhelozia, sëmundjen e sjell mërzia.”
 6. Ata të cilët mendojnë dhe kanë bindjen se paraja është gjithçka, atëherë ata veprojnë gjithçka për të (paranë) apo për të arritur tek paraja.
 7. Nêse dëshrion të të falin gabimet dhe t’i mbulojnë të metat e tua njerëzit, atëherë falja dhe mbuloja edhe ti atyre.
 8. Çdo herë që e sheh një burrë i cili ka arritur shumë në kërkimin e diturisë, atëherë dije se pas tij qëndron një grua e madhe dhe me vlerë, qoftë nëna apo gruaja e tij.
 9. Gruaja e mençur e vlerëson burrin e saj me veprat e tij e jo me pasurinë e tij.
 10. Mos kërko nga gruaja të të dojë, por bêri punët që ajo të të dojë.
 11. Aq më shumë që shtohet interesi i gruas për zbukurimin dhe rregullimin e fytyrës së saj, aq më shumë zbehet interesi për zbukurimin dhe rregullimin e shtëpisë së saj.
 12. Gruaja u krijua pas krijimit burrit, dhe mu për këtë arsye ajo e pason burrin e saj(shkon pas tij apo sipas urdhërave të tij).
 13. Edukata e shumtë me dituri të paktë është më e frytshme sesa edukata e paktë me dituri të shumtë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani Medine

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 289