FORMAT E TESBIHUT PAS NAMAZEVE

FORMAT E TESBIHUT PAS NAMAZEVE

0 5775

Forma I: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 33 herë Allahu Ekber. Dhe e plotëson të njëqindtën me “La ilahe ilAllah vahdehu la sherike leke, lehuk Mulku ve lehul Hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir. [Muttefekun alejhi].

Forma II: 10 herë SubhanAllah; 10 herë Elhamdulilah; 10 herë Allahu Ekber. [Buhariu].

Forma III: 11 herë SubhanAllah; 11 herë Elhamdulilah; 11 herë Allahu Ekber. [Muslimi].

Forma IV: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 34 herë Allahu Ekber [Muslimi].

Forma V: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 33 herë Allahu Ekber [Muslimi].

Forma VI: 25 herë SubhanAllah; 25 herë Elhamdulilah; 25 herë La ilahe ilAllah; 25 herë Allahu Ekber. [E saktësuar Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë]

Burimi: albislam.com

Përktheu: Amir Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM