FORTESA E DHIKRIT TË RREGULLT

FORTESA E DHIKRIT TË RREGULLT

0 546

Ka thënë dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroft:

Dhikret e ardhura në tekstet sheriatike (dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes ) janë fortesë e fortifikuar dhe janë më të fuqishme se penda e jexhuxh mexhuxhit.
Për fatë të keq shumica e njerëzve nuk i njohin këto dhikre ose jan të shkujdesur e nuk i thonë ose i thonë pa koncentrim, e të gjitha këto janë mangësi.
Në qoftë se njerëzit i kishin përdorur në mënyr si e kërkojnë rregullat do të kishin shpëtuar prej shumë të këqijave dhe rreziqeve.

Burimi: Takimet e hapura me dijetarin Ibën El Uthejmin / albislam.com
Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 143