GARË E DITURISË

GARË E DITURISË

0 1060

GARË E DITURISË

Në lokalet Q. K. Albislam, dje me datë 10.04.2016- u realizua projekti i lajmëruar kohë më parë ” LIBRI SHOKU MË I MIRË I JETËS” ; me temë “TA NJOHIM MUHAMMEDIN SAL’ALL-LLAHU ALEJHI WE SELAM”. Në këtë garë morën pjesë 14 vajza, nxënëse të shkollave të mesme ku puna e tyre ishte në dy etapa. Etapa e parë përfshiu përgatitjen e punimit seminarik dhe vlersimin e tyre e bëri Mr. Talha Kurtishi. Kurse etapa e dytë ishte video prezentimi i projektit para komisionit dhe publikut. Pikërisht dje këto vajza dëshmuan aftësitë e tyre dhe përgatitjen e madhe ku sollën shumë emocione, dhe e bënë një ditë të veçantë. Një fjalim motivues rreth kërkimit të diturisë,mbajti Teologia dhe Hafizja e Kur’anit- znj. Jasemin Shabani.
Në fund u zgjodhën fitueset e këtij projekti, si dhe u pajisën me Mirënjohje, dhe të gjitha pjesëmarrësëve i’u dha një dhuratë. Nuk mungoi dhe pjesa relaksuese, shkëmbimi i bisedave dhe një koktel modest për ta përfunduar me sukses këtë projekt, dhe sigurisht se çdo projekt është i suksesshëm kur fillon nën moton e fjalëve hyjnore “Lexo”.
Sektori i femrës- Albislam, i falënderon shumë pjesëmarrëset dhe ju dëshiron suksese dhe fitore në çdo sferë të jetës.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 301

0 1140