GJASHTË GJËRA QË I LEHTËSOJNË VËSHTIRËSITË!

GJASHTË GJËRA QË I LEHTËSOJNË VËSHTIRËSITË!

0 787

– Nëse i rikujton këto gjashtë gjëra të lehtësohen sprovat dhe vështirësitë:

  1. Ta rikujtosh se çdo gjë që ndodh, ndodh me caktimin dhe me vullnetin e Allahut.
  2. Ta rikujtosh se shqetësimi, demoralizimi, humbja e durimit, nuk e kthejnë caktimin e Allahut.
  3. Ta rikujtosh se ajo që të ka kapluar është e lehta nga ajo që është më e madhe se ajo.
  4. Ta rikujtosh se çdo caktim i Allahut në vete përmban urtësi, nëse e kupton do ta shohësh sprovën si begati.
  5. Ta rikujtosh se çdo sprovë dhe vështirësi që e godet besimtarin për të është shpërblim, falje gjynahesh, rritje gradash dhe largim i ndonjë sprove edhe më e madhe se sa ajo.
  6. Ta rikujtosh se ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe e përhershme.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 135

0 195