Gjatë ramazanit cilave vepra duhet t’i kushtohemi më shumë?!

Gjatë ramazanit cilave vepra duhet t’i kushtohemi më shumë?!

0 733


Pyetje:
Cilat vepra të mira gjatë ramazanit duhet t’i kushtohemi më shumë?!

Përgjigje: Janë të shumta veprat e mira të cilat, -sidomos në ramazan-, duhet t’i kushtojmë rëndësi të madhe, por më me peshë janë siç vijon: Kryerja e obligimeve, gjegjësisht namazit dhe agjërimit, e pas kësaj të shpeshtosh veprat vullnetare, siç është këndimi i Kuranit, namazi i teravive, namazi i natës, sadakaja, itikafi, dhikri i shumtë dhe i shpeshtë, qëndrimi në mesxhide duke bërë ibadet aty, sikurse edhe ruajtja e agjërimit nga gjërat qofshin fjalë a vepra që ta mangësojnë apo prishin atë.

 

Shejh Dr. Salih El-Fevzan

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi