GJËRAT QË TË MBROJNË NGA MËSYSHI

GJËRAT QË TË MBROJNË NGA MËSYSHI

0 2259

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 21 )

Shkaqet që të ruajnë nga prekja e mësyshit, janë:
1. Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.
2. Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.
3. Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë. Sidomos para atyre që shquhen pêr marrjen mësysh.
4. Dhënia lëmoshë (sadaka).
5. Veprimi i ndonjë vepre të mirë.
6. Lutjet e shumta drejtuar Allahut pêr bereqet e begati saherë që vjen ndonjë mirësi.
7. Largimi nga mëkatet.
8. Largimi nga vetëplqimi.
9. Largimi nga nënçmimi i të tjerëve.
10. Istgfari dhe pendimi i shpeshtë.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13