GJUHA JOTE …!!

GJUHA JOTE …!!

0 641

Thuhet se gjuha nuk ka asht …

Dhe është për çudi, se si i thyen disa zemra …

Dhe është për çudi, se si i ringjall disa të tjera …

Dhe është për çudi, se si i vret disa të tjera …

Për çudi është se si Allahu nëpërmjet gjuhës i ndriçon disa rrugë …

Dhe ti, me gjuhën tënde e dërgon veten në Xhenet, ku gjerësia e tij është sa toka e qiejt.

Ose me gjuhen tënde biesh në Xhehenem, sa vend i nënçmuar që është.

Për këtë arsye, nënshtroje gjuhën tënde në adhurimin e Allahut dhe në përkujtimin e shumtë të Tij.

Dhe largohu nga thashethemet dhe pyetjet e shumta, e sidomos ato pa nevojë, se ato nuk të bëjnë dobi.

O Zot, parfymosi gjuhët e tona me përmendjen dhe falënderimin Tënd.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 131

0 250