GRUAJA DHE FACEBOOK-U

GRUAJA DHE FACEBOOK-U

0 1450

Të jesh grua me këto cilësi dhe të kesh profil në Facebook, vepro kështu…

  1. Të jesh grua Sociale.

Mos e bëj Facebook-un mjetin e vetëm për ta mbushur kohën e lirë.

Cakto një kohë brenda ditës për shfletimin e Facebook-ut prej 1 deri në 2 orë dhe për këtë ndihmohu me orë që të kujton se mbaroi koha e përcaktuar.

Shiko marrëdhëniet e tua ditore me prindërit dhe familjen tënde.

Mundohu t’i vizitosh ata në rend të parë sepse ata janë më parësorë se shokët e tu në Facebook, në mënyrë që ta mënjanosh izolimin nga Facebook-u.

  1. Të jesh nënë shëmbëlltyrë.

Mos qëndro para Facebook-ut përderisa fëmijët e tu nuk kanë me çka ta mbushin kohën e lirë të tyre.

Rekomandohet të hysh në Facebook duke qenë ata në gjumë apo duke shikuar televizion, gjatë kohës së tyre të caktuar (për shikim e tij).

Bëje një kohë për dëgjimin dhe shoqërimin me fëmijët e tu.

  1. Të jesh Zonjë e shkathët e shtëpisë.

Mos qëndro në Facebook para se t’i mbarosh punët e shtëpisë dhe të qëndrosh me familjen tënde gjatë ngrënies së ushqimit.

  1. Të jesh Adhuruese e denjë.

Namazi, namazi, namazi të jetë më parësor për ty, sepse asgjë nuk ndryshon nga faqja e Facebook-ut tënd derisa ti falesh.

Mos qëndro para Facebook-ut derisa nuk ke përfunduar leximin e pjesës tënde ditore nga Kur’ani dhe nga përmendjet (Dhikret) e përgjithshme.

Facebooku është rrjet që lidhë botën, e mira e saj është e mirë dhe e keqja e saj është e keqe; kush e do të mirën nxiton drejt saj dhe e shfrytëzon teknologjinë për thirrje në rrugën e Allahut.

Ke kujdes! Të bësh shpërndarjen e lajmeve, të zbulosh të metat e njerëzve, të shikosh privatësitë e robërve të Allahut si shikimi në fotot personale, etj.

Allahu ka thënë: “Mos spiunoni njëri-tjetrin…” (Huxhurat, 12).

Ndërsa Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: “Musliman është ai që të tjerët janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij.”

Facebook është një rast i mirë për t’u lidhur me dijetarët, thirrësit islam, kërkuesit e dijes, poetët, gazetarët dhe ata që ndikojnë në shoqëri pozitivisht drejtpërdrejt e jo me ndërmjetësues.

Ti, dinjitetshëm duhet ta shfrytëzosh këtë duke zgjedhur faqet dhe shokët e hajrit.

  1. Të jesh Grua e ndershme.

Gruaja e ndershme është libër i mbyllur që nuk e lexon pos burri që ka zgjedhur të ishte shoku i saj në jetë; mos e hap librin për çdokënd dhe të dhënat e tua personale mbaji larg tastierës së kompjuterit.

Allahu ka thënë: “Juve do t’iu kujtohet se çka ju them, kurse unë çështjen time ia lë Allahut, Allahu me të vërtetë i sheh njerëzit.” (Gafir, 44)

Përktheu: Valdet Kamberi, Preshevë

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 1496

0 1432