Hixhreti i Pejgamberit alejhi selam – Hoxhë Ismail Asllani