HUTBE | HIXHRETI, Fillimi i epokës së re – Hoxhë Talha Kurtishi