I Dërguari i Allahut në muajin Shaban – Hoxhë Talha Kurtishi