VIDEO E DITËS

HUTBE

0 158
O ju besimtarë, kini frikë Allahun! Ruani gjuhët e juaja, sepse të folurit e juaj ruhet! Allahu thotë: “dhe, për çdo fjalë që ai...

0 95
Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë cilësi, nga e cila...

ZGJODHËM PËR JU

0 89
Është thënë: “Urtësia është pronë e çdo muslimanit, ku ta gjen le ta merr atë.” Nga kjo pikënisje filluam përpilimin e këtij teksti duke...

0 52
Mos fol për fuqinë tënde para të dobëtit. Mos fol për lumturinë tënde para të pikëlluarit. Mos fol për lirin tënde para të burgosurit. Mos fol për...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 192
I thotë nëna e djalit nuses së saj, pasi që kishin kaluar muajin e mjaltit: Ke arritur që biri im të jetë më i...

0 117
Çështja e gruas dhe familja e burrit të saj me kalimin e viteve ende vazhdon të jetë një ndër problematikat që ballafaqohen me të...

ILMIHALLI

0 26
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

0 42
Ahmed ibn Harbi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Nuk ka gjë që i bënë dobi më shumë zemrës së robit të Allahut se sa...

NA NDIQNI NË