VIDEO E DITËS

HUTBE

0 353
" Dhe mos ju përul ti atyre që betohen (rrejshëm), e që janë të poshtër, lajkatarit dhe atë që transmeton fjalët për të keq."...

0 382
" Mos e nënçmo bonjakun (jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi." (Duha: 9-10). " Jepni pasurinë jetimëve (kur të bëhen të aftë e...

ZGJODHËM PËR JU

0 15
''Martohuni me ato që i doni, e kur vullneti i Zotit t'ju bashkojë, atëherë respektojeni dhe duajeni njëri-tjetrin dhe jetoni në dashuri dhe harmoni...

0 66
Pasimi i saktë i Kur’anit dhe Sunetit ngërthen në veten e tij fryte të panumërta dhe dobi të veçanta për të cilat edhe vetë Allahu na...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 7
Djali merr vendim të prerë që ta largon nënën e vet plakë nga jeta e tij! E hipi mbi shpinën e tij dhe u...

0 190
O ti burrë, gruaja është me ndjenja të buta dhe në shpirt e ndjeshme. Nga ti, kërkohet të sillesh me të me butësi dhe...

ILMIHALLI

0 318
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

0 151
Dijetarët e tefsirit kanë përmendur emra të Kuranit Fisnik, të cilat i kanë nxjerrur nga vetë Kurani dhe nga hadithet e vërteta. Prej tyre...

NA NDIQNI NË