VIDEO E DITËS

HUTBE

0 53
"Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gratë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, - dhe,...

0 296
"Kërkoni falje te Allahu, se, Allahu, me të vërtetë, është falës dhe mëshirues i madh." (El Muzemil: 20). " ...dhe që kërkojnë faljen e mëkateve...

ZGJODHËM PËR JU

0 229
Prindi i ndërroi jetë kur ai ishte në barkun e nënës. Nëna i ndërroi jetë dhe ai ende nuk i kishte kaluar të gjashtat. Jetoi në...

0 42
Ibën Mesudi,- radijAllahu anhu!,- transmeton se Pejgamberi,- salallahu alejhi ve selem, ka thënë:"Shpirtrat e Shehidëve (dëshmorëve) janë si zogj jeshilë që fluturojnë në xhenet...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 51
Ai nuk i përshëndet vajzat për dore, e fal namazin dhe e mëson Kuranin. Agjëron me agjëruesit dhe shoqërohet me njerëzit e mirë. Ai është djalë...

0 196
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

ILMIHALLI

0 89
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 167
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË