VIDEO E DITËS

HUTBE

0 130
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

0 497
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 29
-Një hajdut kërceu prej murit në shtëpinë e shejh bin Bazit, ndërsa shejhu e vërejti hyrjen e tij. Pas namazit të sabahut i lajmëroi djemtë...

0 33
- Në mendjemadhësi ka bukuri, mirëpo modestia është edhe më e bukur. - Në gënjeshtër ka shpëtim, mirëpo sinqeriteti është më shpëtues. - E kota mundet...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 59
Gruaja para martesës mbështetet mbi shtylla të shumta në jetën e saj. Shtylla e parë mundet të jetë familja e saj, shtylla e dyta...

0 759
- Shejh Kishku, Allahu e mëshiroftë, thotë: Një ditë nga ditë më tregoi një burrë dhe më tha: Dëshirova ta kontrolloj lindjen e fëmijëve dhe...

ILMIHALLI

0 31
Kurani për herë të parë i zbriti Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, në natën e Kadrit në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu, xhele...

0 283
Mbajtja e premtimit është cilësi e njerëzve të ndershëm, ndërsa mos mbajtja e premtimit është dështim në plotësimin e burrërisë, mëkat ndaj Zotit të...

NA NDIQNI NË