VIDEO E DITËS

HUTBE

0 257
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

0 205
" Martoni (mos pengoni) të pamartuarit dhe të pamartuarat, edhe skllevërit dhe skllevëret tuaja – besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do...

ZGJODHËM PËR JU

0 50
Paradita e gjatë e muslimanes sot Ta shfrytëzojnë në gjumë, apo të dalin në qendra tregtare, apo të flasin në telefon thashetheme? Ajo është një...

0 109
Kur Allahu e sprovon një njeri, vetëm se e ka dashtë. Sprovat janë dy llojesh: 1. Sprovë për frenim apo përmbajtje. 2. Sprovë për ngritje. Nëse njeriu është...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 974
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

0 158
Fotot më të bukura, nga gratë më të bukura!! Fotoja e parë: Gruaja e cila e di përmendësh librin e Allahut dhe dispozitat e tij...

ILMIHALLI

0 192
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 314
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË