VIDEO E DITËS

HUTBE

0 255
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

0 477
Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 99
Shoqëria që kam nuk më motivon për punë të mira si të veproj?   Shoqëria e sotme ka hasur në ndryshime të shumta. Në të është përhapur...

0 19
1- Mendjemadhi Muhammedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet ai që ka në zemër qoftë edhe një grimcë mendjemadhësi…” (Transmeton Muslimi) 2-...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 414
Tregimi fillon me lindjen time. Isha fëmija i vetëm në një familje shumë të varfër, nuk kishim ushqim që do të na mjaftonte. Nëse ndonjë...

0 88
Familja është themeli mbi të cilin ngrihet shoqëria njerëzore. Ajo është quajtur nga sociologët “qelizë e shoqërisë” dhe asnjë shoqëri, asnjë komb, asnjë komunitet...

ILMIHALLI

0 619
Kuptimi i teuhidit   Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim”:  të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar...

0 156
Sureja Bekare është sureja e dytë me radhë në Kuranin Famëlartë. Është më e gjata në Kuran me 286 ajete. Në këtë sure gjendet...

NA NDIQNI NË