VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 87
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 100
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

HUTBE

0 53
Hutbeja e parë Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen, shokët e...

0 179
Desha të shkruaj rreth vetëm një momenti nga jeta e secilit prej nesh, moment pas të cilit njeriu transferohet nga fqinjësia e njerëzve në...

ZGJODHËM PËR JU

1 78
Shumë nga ata që thellohen në debate nuk bëjnë dallim mes sqarimit dhe prezantimit të qëndrimit dhe mes pranimit nga pala kundërshtare. Shumë prej...

0 165
Përgatitja e vërtetë për takimin me Allahun azze ue xhelë, është nga më të dobishmet për robin dhe njëherit nga më të frytshmet për...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 28
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 22
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË