VIDEO E DITËS

HUTBE

0 34
Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç...

0 93
AJETET: Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Dhe mos e kaloni kufirin. Me të vërtetë, Allahu nuk i do ata që kapërcejnë kufirin." (El Maide:...

ZGJODHËM PËR JU

0 20
1- Kur vonon namazin për shkak të Facebook, facebooku bëhet haram. 2- Nëse faqen tënde personale e përdorë për të shpërndarë atë që e hidhëron...

0 49
- Allahu në Kuran i përshkruan tri fjalë me një cilësi, dhe ato janë: 1. Sabri i mirë. Allahu thotë: "Sabri (durimi) është i mirë!". Jusuf...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 125
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

0 100
         Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat...

ILMIHALLI

0 76
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 152
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË