VIDEO E DITËS

HUTBE

0 365
" Dhe mos ju përul ti atyre që betohen (rrejshëm), e që janë të poshtër, lajkatarit dhe atë që transmeton fjalët për të keq."...

0 394
" Mos e nënçmo bonjakun (jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi." (Duha: 9-10). " Jepni pasurinë jetimëve (kur të bëhen të aftë e...

ZGJODHËM PËR JU

0 41
- Sigurimi i parë: I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Kush e fal sabahun është nën mbrojtjen...

0 12
Ebu Dardai, -Allahu e mëshiroftë!-, ka thënë:  “Më e dashur për mua është që, Allahu të ma pranojë një namaz, sesa dynjaja dhe çka...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 164
Rrëfen një djalosh dhe thotë: Gjatë periudhës kur isha më i ri, shpesh u largoja nga shtëpia dhe rrija deri vonë jashtë. Kjo e...

0 68
Djali merr vendim të prerë që ta largon nënën e vet plakë nga jeta e tij! E hipi mbi shpinën e tij dhe u...

ILMIHALLI

0 328
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

0 159
Dijetarët e tefsirit kanë përmendur emra të Kuranit Fisnik, të cilat i kanë nxjerrur nga vetë Kurani dhe nga hadithet e vërteta. Prej tyre...

NA NDIQNI NË