VIDEO E DITËS

HUTBE

0 32
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se duaja është një ndër adhurimet më madhështore. Numan ibën Beshiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell...

0 34
Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes...

ZGJODHËM PËR JU

0 12
- E meditova zjarrin dhe e gjeta se nuk e dogji Ibrahimin, alejhi selam.   Dhe deti nuk e fundosi Musain, alejhi selam.   Dhe fëmijën që e...

0 43
HILET E LEJUARA DHE EBU HANIFJA (Allahu e mëshiroftë) Ibn Kajim El-Xheuzij, duke folur për hilet e lejuara në fe, thotë: prej vlerave të Ebu...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 9
- Shejtani të mbuluarës i thotë: Kush do ta kërkon dorën tënde kur ti e ke vendosur mbulesën. Si do të vjen njeri kur ti je...

0 575
- Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë anija disa ditë rreshtazi ecte...

ILMIHALLI

0 189
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

2 465
Cili është Dallimi ndërmjet shirkut të madh dhe të vogël?   1 – Shirku i madh e nxjerr personin nga Islami në të kundërtën e shirkut...

NA NDIQNI NË