VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 263
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

0 513
Secili besimtar pasion të vetin ka që të mbetet në rrugëtimin e tij imanor, pandalë, drejt përpjetës, e ngjitjes sa më lartë, padyshim se...

ZGJODHËM PËR JU

0 128
Kur u pyet një prej ulemave të selefit, se si ka arritur shkallët e larta të devotshmërisë, ai është përgjigjur në këtë mënyrë: Me...

0 913
-Të gjithë ne jemi persona të rëndomtë në sytë e atyre që na njohin. -Të gjithë ne jemi persona të vetëmashtruar në sytë e atyre...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 602
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 758
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 84
Agjërimi është prej adhurimeve më të dalluara, prej adhurimeve më të mëdha me të cilat robi i afrohet Allahut, është një zakon i besimtarëve,...

0 75
Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secili prej jush është bari...

NA NDIQNI NË