VIDEO E DITËS

HUTBE

0 150
MARDHËNIET INTIME GJATË DITËS SË RAMAZANIT DHE OBLIGUESHMËRIA E SHPAGIMIT PËR ATË DITË " Juve u lejohet që gjatë netëve të agjërimit t’i afroheni bashkëshorteve...

0 445
Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: " Pasha Allahun! Unë e njoh mës miri Allahun dhe kam frikë mës shumti ndaj Tij." Imam Shatibiut,-...

ZGJODHËM PËR JU

0 139
O agjërues: Bëhu prej atyre që garojnë në kryerjen e punëve të mira dhe ndalojnë kryerjen e punëve të këqija. O agjërues: Dije se helmet...

0 104
Me fjalën e fundit, që m’u duk se e mora prej saj, e vazhdova rrugën time. Një lloj kurajë më dha në veten time,...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 325
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 267
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 145
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 164
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË