VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 525
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

0 954
Secili besimtar pasion të vetin ka që të mbetet në rrugëtimin e tij imanor, pandalë, drejt përpjetës, e ngjitjes sa më lartë, padyshim se...

ZGJODHËM PËR JU

0 45
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Ai e di për çdo gjeth që bie dhe s’ka kokërr në thellësi të tokës, s’ka të...

0 78
1. Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thënë; Allahu, xhele ue ala, ka thënë për Kur'anin: ''Atë (Kur'anin) nuk e prek kush, vetëm të pastrit." (Vakia;...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 671
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 826
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 12
Sheriati islam erdhi me çdo gjë që do ruante shpirtin e njeriut, nga sulmet e jashtme, nga vrasja, e marrja e shpirtit me pa...

0 90
Injorantët e para islamit, aneksonin fatkeqësitë e telashet kohës, duke i emërtuar kështu disa gjëra jo me emrat e tyre.  Kur i dërguari i...

NA NDIQNI NË