VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1665
Ramazani, ngërthen në veten e tij shumë vlera të mëdha, ndër to; 1. Ramazani, është muaji në të cilin zbriti Kur'ani, Allahu i madhëruar thotë:...

0 725
Ky muaj është një sezon që ushqen shpirtrat e besimtarëve, i forcon ata, disiplinon sjelljet e edukatën e tyre, kuptime imanore edukative të këtilla...

ZGJODHËM PËR JU

0 1105
Nuk ka dyshim se muaji i Ramazanit është muaj i mirësisë dhe bamirësisë. Ramazani është një kohë e begatë dhe me vlerë të madhe. Një gjë...

0 1385
VEPRAT E MIRA NË RAMAZAN  ( 3 ) Vepra e pestë: Fali njerëzit dhe bëhu sjellshëm me ta: Allahu i Madhëruar, thotë : "...e kush fal e...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 173
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 178
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 1637
Udhëtuari mund të zgjedh mes agjërimit dhe ngrënies. Nëse nuk agjëron, atëherë agjërimin apo ditët e mbetura pa agjërim i kompenzon pas ramazanit. I lejohet...

0 89
Lejohet vizita dhe biseda me personin i cili ka hyrë në Itikaf (në Xhami). Njashtu, lejohet ai që ka hyrë në Itikaf t'i shërbejē...

NA NDIQNI NË