VIDEO E DITËS

HUTBE

0 43
Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç...

0 100
AJETET: Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Dhe mos e kaloni kufirin. Me të vërtetë, Allahu nuk i do ata që kapërcejnë kufirin." (El Maide:...

ZGJODHËM PËR JU

0 57
Mos xitimi në korrjen e farës Mos e merr diturinë me ngutje, sepse ai i cili gjuan me nxitim e humb atë që e ka...

0 51
1- Kur vonon namazin për shkak të Facebook, facebooku bëhet haram. 2- Nëse faqen tënde personale e përdorë për të shpërndarë atë që e hidhëron...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 134
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

0 102
         Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat...

ILMIHALLI

0 77
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 155
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË