VIDEO E DITËS

HUTBE

0 330
" ... dhe pendohuni tek Allahu të gjithë o ju besimtarë, në mënyrë që të shpëtoni." (Nur: 31). " dhe ata që nuk pendohen janë...

0 306
Qëllimet dhe dobitë e besimit islam, suksesi dhe dobitë të cilat fitohen përmes përkushtimit dhe kryerjes së tyre ashtu siç kërkon besimi islam. Prej tyre...

ZGJODHËM PËR JU

0 127
- I është thënë lumturisë: Ti ku banon.. ! U përgjigj: Në zemrat e atyre që janë të kënaqur! - E me çka ushqehesh..? U përgjigj: Nga...

0 216
Dega e parë: Mjafton që vdekja sa këshillues i mirë që është.. njerëzit i ndan.. jetën e turbullon.. epshet i shkatërron.. Dega e dytë: Allahu...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 902
Ajo thotë: Kur të martohem do të përmisohem.. Kur të martohem burri im do të më zgjon.. Kur të martohem do të mbulohem.. Kur të martohen burri do...

0 1369
Cilat cilësi merren parasysh në zgjedhjen e gruas? Cilësitë e gruas që i ka në brendësinë e saj, si mirësi e jetesës, nuk shfaqen përpos...

ILMIHALLI

0 297
Kush janë Mutezilitë? Grupacion i cili fillimin e tij e ka kah përfundimi i sundimit Emevij, ndërsa lulëzimi i këtij grupacioni mer hov në sundimin...

0 394
Prejardhja e Profetit Zekerija mbaron tek Jakub i biri i Is’hakut, alejhim selam. Epoka e Profetit Zekerija ishte e afërt me atë të Profetit Isa,...

NA NDIQNI NË