VIDEO E DITËS

HUTBE

0 77
Islami si fe gjithëpërfshirëse përkujdeset plotësisht për atë që i bën dobi individit dhe shoqërisë. Nga ato dobi është edhe ajo se Islami i...

0 30
Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe lavdia e Allahu qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O...

ZGJODHËM PËR JU

0 8
Njëra nga gratë thotë: Një ditë nga ditët burri im i nervozuar më tha: Do të shkoj me shokët e mi të drekoj, a dëshiron...

0 10
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Dije se asgjësuesit e Islamit janë dhjetë: I pari: t’i shoqërosh Allahut dikë në adhurim: Allahu i madhëruar thotë:“S'ka...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 65
- Shejtani të mbuluarës i thotë: Kush do ta kërkon dorën tënde kur ti e ke vendosur mbulesën. Si do të vjen njeri kur ti je...

0 965
- Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë anija disa ditë rreshtazi ecte...

ILMIHALLI

0 392
Shikimi i Allahut të Madhëruar në ahiret?   Shikimi i Allahut të Lartëmadhëruar në ahiret është një nga meselet e rëndësishme në akide, ku njerëzit në...

0 196
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

NA NDIQNI NË