VIDEO E DITËS

HUTBE

0 23
"Thuaju besimtarëve që të mos hedhin shikimet e tyre dhe le t’i ruajnë organet e veta gjenitale; kjo është më mirë për ta. Me...

0 354
" ... dhe pendohuni tek Allahu të gjithë o ju besimtarë, në mënyrë që të shpëtoni." (Nur: 31). " dhe ata që nuk pendohen janë...

ZGJODHËM PËR JU

0 338
- Shpirti është tri llojesh: shpirt fort i prirë për të keqe, shpirt qortues dhe shpirt i qetë. 1. Shpirti fort i prirë për të...

0 49
Vdes zemra jote.. atëherë kur shtohen problemet dhe brengat e tua.. dhe ti nuk e falënderon Allahun! Vdes zemra jote.. atëherë kur qesh pa asnjë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1109
Ajo thotë: Kur të martohem do të përmisohem.. Kur të martohem burri im do të më zgjon.. Kur të martohem do të mbulohem.. Kur të martohen burri do...

0 1405
Cilat cilësi merren parasysh në zgjedhjen e gruas? Cilësitë e gruas që i ka në brendësinë e saj, si mirësi e jetesës, nuk shfaqen përpos...

ILMIHALLI

0 0
Jahudizmi-Hebraizmi Kjo fe e ka gjenezën nga hebrejtë të cilët rrjedhin nga Ibrahimi-paqa e Allahut qoftë mbi të, apo ndryshe të njohur si esbat, pasardhësit...

0 325
Kush janë Mutezilitë? Grupacion i cili fillimin e tij e ka kah përfundimi i sundimit Emevij, ndërsa lulëzimi i këtij grupacioni mer hov në sundimin...

NA NDIQNI NË