VIDEO E DITËS

HUTBE

0 435
O ju besimtarë! Po t’i thuhej ndokujt prej nesh; Ky është Ramazani i fundit për ty! Nuk do ta arrish Ramazanin tjetër! Vallë, çfarë...

0 446
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Me të vërtetë, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre, frikësohen (nga dënimi i Tij), dhe...

ZGJODHËM PËR JU

0 137
S’desha që të vazhdojë ecjen pa u qetësuar nga kjo që më ndodhi. U ndala ta shikojë veten para se t’i drejtojë sytë drejt...

0 225
SHKAQET QË LEHTËSOJNË FALJEN E NAMAZIT TË NATËS NË RAMAZAN: ”Pjesët e trupit të tyre ngriten nga shtrati (për t’u falur); i luten Zotit të...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 387
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 295
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 173
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 186
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË