VIDEO E DITËS

HUTBE

0 246
" ... dhe pendohuni tek Allahu të gjithë o ju besimtarë, në mënyrë që të shpëtoni." (Nur: 31). " dhe ata që nuk pendohen janë...

0 270
Qëllimet dhe dobitë e besimit islam, suksesi dhe dobitë të cilat fitohen përmes përkushtimit dhe kryerjes së tyre ashtu siç kërkon besimi islam. Prej tyre...

ZGJODHËM PËR JU

0 5
Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: “Allahu dëshiron që robi i Tij kur të hajë ushqim ta falënderojë Atë, dhe kur të pijë pije...

0 219
A e din se mundesh t’i fitosh me lejen e Allahut pesëdhjetë të mira çdo herë kur pinë ujë!! Mos u çudit! Si është e mundur...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1225
Cilat cilësi merren parasysh në zgjedhjen e gruas? Cilësitë e gruas që i ka në brendësinë e saj, si mirësi e jetesës, nuk shfaqen përpos...

0 1266
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

ILMIHALLI

0 260
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 432
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË