VIDEO E DITËS

HUTBE

0 45
Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç...

0 101
AJETET: Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Dhe mos e kaloni kufirin. Me të vërtetë, Allahu nuk i do ata që kapërcejnë kufirin." (El Maide:...

ZGJODHËM PËR JU

0 23
Të flasësh rreth historisë së të parëve tanë është diçka e cila tërheq shpirtrat, zbutë zemrat, si dhe është mësim për largpamësit. Njeriu kur dëgjon...

0 33
I Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: “Një dërhem është më i vlefshëm se njëqind mijë dërhem. Sahabët,- Allahu qoftë i...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 142
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

0 110
         Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat...

ILMIHALLI

0 80
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 157
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË