VIDEO E DITËS

HUTBE

0 150
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

0 278
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

ZGJODHËM PËR JU

0 145
Kush është për qëllim në fjalën e Allahut: " Atë (vahjin) ia ka mësuar atij (Muhamedit) një engjëll shumë i fuqishëm." (Sure en Nexhm:...

0 53
Është tanimë fakt i pamohueshëm se liderët politik dhe ideologjik të perëndimit me përjashtime janë të bindur se Islami të cilin ata e përshkruajnë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 18
Një plakë që kishte mbushur të 80-at ishte ulur me disa gra dhe ndiente se ato po e humbnin kohën në atë çka ka...

0 23
Ishte një djalë që nuk e respektonte nënën e tij. Ai ishte keqbërës dhe kështu që një ditë prej ditëve vendosi ta mbyll çështjen...

ILMIHALLI

0 25
Si definohet sexhdeja e harresës? Fjala “Sehv” në aspektin gjuhësor arab e ka kuptimin: të harruarit, shkujdesi dhe animi i zemrës kah diçka tjetër. Ndërsa sexhdeja...

0 695
Kuptimi i teuhidit   Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim”:  të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar...

NA NDIQNI NË