VIDEO E DITËS

HUTBE

0 349
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Me të vërtetë, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre, frikësohen (nga dënimi i Tij), dhe...

0 232
MARDHËNIET INTIME GJATË DITËS SË RAMAZANIT DHE OBLIGUESHMËRIA E SHPAGIMIT PËR ATË DITË " Juve u lejohet që gjatë netëve të agjërimit t’i afroheni bashkëshorteve...

ZGJODHËM PËR JU

0 80
RAMAZANI, MUAJI I LEXIMIT DHE MEDITIMIT TË KURANIT Në këtë muaj të bekuar Allahu i Madhëruar e zbriti Kur'anin Famëlartë, dhe mu për këtë arsye edhe...

0 108
Njeriu s’di të ngopet me mirësitë e këtij Muaji, e aq më pak nga mësimet e dobishme që janë duke m’i dhënë lulet. Sa...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 346
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 276
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 157
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 175
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË