VIDEO E DITËS

HUTBE

0 30
Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes...

0 48
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe rikujtoni vdekjen dhe afrimin e saj, përgatituni për të me vepra të mira dhe pendim nga gjynahet dhe...

ZGJODHËM PËR JU

0 15
HILET E LEJUARA DHE EBU HANIFJA (Allahu e mëshiroftë) Ibn Kajim El-Xheuzij, duke folur për hilet e lejuara në fe, thotë: prej vlerave të Ebu...

0 18
1- Falja e namazit në kohën e vet për arsye se është vepër e cila të afron kah Allahu. 2- Përmendja e Allahut (Dhikri) edhe...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 23
- Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë anija disa ditë rreshtazi ecte...

0 46
Ky është një tregim i vërtet dhe shumë prekës të cilin na e rrëfen një mjeke muslimane dhe e cila thotë: Një ditë nga ditët...

ILMIHALLI

0 184
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

2 458
Cili është Dallimi ndërmjet shirkut të madh dhe të vogël?   1 – Shirku i madh e nxjerr personin nga Islami në të kundërtën e shirkut...

NA NDIQNI NË