VIDEO E DITËS

HUTBE

0 507
" Dhe mos ju përul ti atyre që betohen (rrejshëm), e që janë të poshtër, lajkatarit dhe atë që transmeton fjalët për të keq."...

0 417
" Mos e nënçmo bonjakun (jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi." (Duha: 9-10). " Jepni pasurinë jetimëve (kur të bëhen të aftë e...

ZGJODHËM PËR JU

0 8
Është adhurim, me të cilin i afrohesh Allahut! Është sebep për faljen e gjynaheve! Allahu thotë: “e u thashë: “Kërkoni falje nga Zoti juaj, i...

0 20
A të kanë vdekur dy prindërit? I dërguari i Allahut Muhamedi, -alejhi selam-, është rritur jetim. A të ka vdekur ndonjë fëmijë? Të dërguarit të...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 73
Kur mendon se roli i gruas është anësor, dhe se ajo është thjesht një shërbëtore, dhe kur ti nuk e respekton rolin e saj...

0 265
Rrëfen një djalosh dhe thotë: Gjatë periudhës kur isha më i ri, shpesh u largoja nga shtëpia dhe rrija deri vonë jashtë. Kjo e...

ILMIHALLI

0 357
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

0 189
Dijetarët e tefsirit kanë përmendur emra të Kuranit Fisnik, të cilat i kanë nxjerrur nga vetë Kurani dhe nga hadithet e vërteta. Prej tyre...

NA NDIQNI NË