VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1274
Hutbeja e xhumasë – Muhamed ibn Salih El-Uthejmin Falenderimi i takon Allahut që e ka dërguar Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, me udhëzim dhe fenë...

0 1019
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 117
E dua shumë, këtë dijetar, dhe kjo dashuri ndaj tij më është shfaqur prej kohësh. Dallohet me mendime të thella për shumë çështje të...

0 278
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, s’ka dyshim se Ne nuk humbim shpërblimin atij...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1379
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1305
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 273
1. “Sa më pak që mëkatoni, jeni më të ngritur te Allahu. Dhe sa më shumë që mëkatoni, jeni më të vegjël te Allahu.”...

0 40
Pyetja: Kush janë dhëndërit e Profetit (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) të cilët u martuan me bijat e tij? Përgjigjja: Falënderimi i...

NA NDIQNI NË