VIDEO E DITËS

HUTBE

0 3
"Bëhuni të drejtë (ndaj miqve dhe armiqve), se drejtësia është më afër takvasë (dispozitave të islamit), dhe druhuni Allahut! Se, Allahu, është i dijshëm...

0 564
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "Silluni mirë me to! Në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë (duroni) sepse është e mundur që juve...

ZGJODHËM PËR JU

0 104
Fitoje kënaqësinë e Allahut, e për njerëzit mos u brengos nëse të urrejnë!? Transmetohet se Aisheja,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- i shkroi Muavijes,-...

0 42
Shejh Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: Nuk përkufizohet furnizimi vetëm se në pasuri dhe në ushqim ... Furnizimi i Allahut është i...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 86
Ai nuk i përshëndet vajzat për dore, e fal namazin dhe e mëson Kuranin. Agjëron me agjëruesit dhe shoqërohet me njerëzit e mirë. Ai është djalë...

0 235
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

ILMIHALLI

0 99
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 178
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË