VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 4
 Akide             Nocioni akide ka kaluar në tri etapa:             E para, duke e përkthakuar kuptimin e gjerë të fjalës, aq sa të jetë i llojit...

0 7
             Përkufizimi i akides në aspektin gjuhësor             Akideja në aspektin gjuhësor do të thotë nyje, lidhëse, shtrëngim, etj., pra akideja është vendim i një...

HUTBE

0 92
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i Cili e bëri namazin shtyllë të fesë dhe tha: "Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz!...

0 100
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i Cili e ligjësoi istigfarin dhe i hapi dyert e pendimit për mëkatarin. Atë e falënderojmë dhe prej Tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 197
I falënderuar është Allahu, Një i vetmi, të cilit i të përgjërohet gjithçka, Ai as nuk lind, as nuk është i lindur dhe askush...

0 54
Të falënderojmë, o Allahu ynë, derisa të arrijmë pëlqimin Tënd dhe të falënderojmë atëherë kur e arrijmë pëlqimin Tënd dhe të falënderojmë pasi ta...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 366
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 361
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË