VIDEO E DITËS

HUTBE

0 264
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

0 210
" Martoni (mos pengoni) të pamartuarit dhe të pamartuarat, edhe skllevërit dhe skllevëret tuaja – besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do...

ZGJODHËM PËR JU

0 88
Në emër të Allahut Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon Allahut, i Cili ndaloi padrejtësinë për Veten e Tij dhe e bëri të ndaluar mes robërve...

0 210
Buzëqeshu: Kur ulesh me familjen tënde ... ka njerëz që shpresojnë të kenë familje! Buzëqeshu: Kur shkon në punë ... plot nga njerëzit kërkojnë punë! Buzëqeshu:...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1002
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

0 185
Fotot më të bukura, nga gratë më të bukura!! Fotoja e parë: Gruaja e cila e di përmendësh librin e Allahut dhe dispozitat e tij...

ILMIHALLI

0 195
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 323
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË