VIDEO E DITËS

HUTBE

0 189
Namazi i xhumasë është një prej riteve më të njohura islame, një tubim madhështor javor për muslimanët, një prej dëshmive më kryesore të unitetit,...

0 1337
Robër të Allahut, keni dro Allahun, veproni shkaqet që ju sjellin shpëtim e lumturi, dhe dijeni se nuk ka shpëtim nga gjërat që i...

ZGJODHËM PËR JU

0 38
Umetin islam në këtë kohë e kanë goditur mundime, belara dhe sprova të madha, që nga prishja e tekfirizmi, bombardimet e shkatërrimet, frika dhe...

0 1236
Një bujkut i kishte rënë kali në bunar të shterur. Derisa kali hingëllonte, bujku mendohej si ta nxjerrë që aty. Erdhi në përfundim se...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 285
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 361
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 1164
Prej rregullave me rëndësi dhe bazave të dobishme në kuptimin e emrave të bukur të Allahut, është se emrat e bukur të Allahut dhe...

0 741
MËSIME DITORE NGA KOMENTIMI I DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT! HADITHI, NR. 42 Transmetohet nga Enes Ibn Maliku,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- tregon se Muhamedi,-...

NA NDIQNI NË