VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1701
Ramazani, ngërthen në veten e tij shumë vlera të mëdha, ndër to; 1. Ramazani, është muaji në të cilin zbriti Kur'ani, Allahu i madhëruar thotë:...

0 778
Ky muaj është një sezon që ushqen shpirtrat e besimtarëve, i forcon ata, disiplinon sjelljet e edukatën e tyre, kuptime imanore edukative të këtilla...

ZGJODHËM PËR JU

0 1686
Në disa shtete e vende të ndryshme hyrja e muajit Ramazan nodh të jetë gjatë stinës e verore, kur vapa është shumë e madhe,...

0 1400
16. Falënderimi i Allahut pas ngrënies së syfyrit dhe iftarit Transmeton Enesi, radijAllahu anhu, se i dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 190
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 191
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 1659
Udhëtuari mund të zgjedh mes agjërimit dhe ngrënies. Nëse nuk agjëron, atëherë agjërimin apo ditët e mbetura pa agjërim i kompenzon pas ramazanit. I lejohet...

0 119
Lejohet vizita dhe biseda me personin i cili ka hyrë në Itikaf (në Xhami). Njashtu, lejohet ai që ka hyrë në Itikaf t'i shërbejē...

NA NDIQNI NË