VIDEO E DITËS

HUTBE

0 371
" Dhe mos ju përul ti atyre që betohen (rrejshëm), e që janë të poshtër, lajkatarit dhe atë që transmeton fjalët për të keq."...

0 396
" Mos e nënçmo bonjakun (jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi." (Duha: 9-10). " Jepni pasurinë jetimëve (kur të bëhen të aftë e...

ZGJODHËM PËR JU

0 33
Nuk i shkoi fare ndërmend një plakës nga Tunizi, e cila i kishte arritur të shtatëdhjetat, se sivjet do të del nga shtëpia e...

0 179
- Sigurimi i parë: I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Kush e fal sabahun është nën mbrojtjen...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 203
Rrëfen një djalosh dhe thotë: Gjatë periudhës kur isha më i ri, shpesh u largoja nga shtëpia dhe rrija deri vonë jashtë. Kjo e...

0 77
Djali merr vendim të prerë që ta largon nënën e vet plakë nga jeta e tij! E hipi mbi shpinën e tij dhe u...

ILMIHALLI

0 329
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

0 162
Dijetarët e tefsirit kanë përmendur emra të Kuranit Fisnik, të cilat i kanë nxjerrur nga vetë Kurani dhe nga hadithet e vërteta. Prej tyre...

NA NDIQNI NË