VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 546
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij  ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri i...

0 1262
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

ZGJODHËM PËR JU

0 363
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "O ju që besuat, as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit...

0 285
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "...e mëshira Ime ka përfshirë secilin send." (A'raf: 156). Në mexhlisin e Simak Ibn Fadlit, rahimehullah, u shtrua pyetja...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 983
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 959
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 142
Feja jonë madhështore ka për synim ngritjen e shoqërisë myslimane drejt piedestalit më të lartë dhe virtyteve më të lavdëruara, kujdeset për çdo individ...

0 192
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: Më ka porositur miku im, sal-Allahu alejhi ve selem,  me tre gjëra: të agjëroj...

NA NDIQNI NË