VIDEO E DITËS

HUTBE

0 236
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Me të vërtetë, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre, frikësohen (nga dënimi i Tij), dhe...

0 206
MARDHËNIET INTIME GJATË DITËS SË RAMAZANIT DHE OBLIGUESHMËRIA E SHPAGIMIT PËR ATË DITË " Juve u lejohet që gjatë netëve të agjërimit t’i afroheni bashkëshorteve...

ZGJODHËM PËR JU

0 42
1- Falja e njerëzve, Allahu thotë: “e kush falë dhe pajton, shpërblimi i tij është te Allahu.” nuk e ka përcaktuar shpërblimin për shkak madhështisë...

0 121
Me të lëshuar, e dija detyrën e radhës. Mendja më ishte mbushur me dije të dobishme në këtë rrugëtim, ku përveç që i shijoja...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 333
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 270
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 151
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 170
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË