VIDEO E DITËS

HUTBE

0 222
Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: " Nuk ka besuar asnjëri prej jush përderisa nuk ia dëshiron vëllait të vet atë që ia...

0 256
Allahu,- xhele ue ala!,- ka thënë: "Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me Muhamedin (sahabët), janë të ashpër ndaj qafirave, kurse...

ZGJODHËM PËR JU

0 1035
Mos u preukupo me ëndrra aq sa të harrosh realitetin, dhe mos u thello në problemet reale aq sa t'i harrosh ëndrrat tua! Fitoje kënaqësinë...

0 840
Nuk mund të jesh njeri i drejtë dhe i sinqertë nëse nuk i nënshtrohesh dhe frikësohesh vetëm Allahu xhele ue ala. Nuk ka dobi në...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 805
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Gjithmëshirshmit Të nderuar vëllezër "Nderimi i prindërve", është një temë shumë herë e shtjelluar, është dëgjuar shumë dhe është lexuar shumë...

0 840
Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët...

ILMIHALI

0 22
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 16 ) Disa nga mëkatet shkatërruese, janë: 1. T'i bësh ortak Allahut. 2. Magjia. 3. Vrasja e njeriut me pa të drejtë. 4. Ngrënia e...

0 184
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Xhabiri, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli i besimtarait është si shembulli...

NA NDIQNI NË