VIDEO E DITËS

HUTBE

0 182
"Kërkoni falje te Allahu, se, Allahu, me të vërtetë, është falës dhe mëshirues i madh." (El Muzemil: 20). " ...dhe që kërkojnë faljen e mëkateve...

0 65
Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç...

ZGJODHËM PËR JU

0 12
Morali është pamja e brendshme e njeriut, sepse njeriu ka dy pamje: 1- Pamja e dukshme(ajo është forma e jashtme e tij, siç e ka...

0 18
Medito!! Fjala "LUMTURI" është përmendur në Kuran vetëm se një herë edhe atë vetëm se në një vend: "Kurse të lumturit, do të hyjnë në...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 166
Është pyetur një grua, se pse burri jot të don aq shumë, saqë nuk i intereson asnjë grua tjetër në këtë rruzull tokësor?! U përgjigj:...

0 112
         Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat...

ILMIHALLI

0 83
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 161
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË