VIDEO E DITËS

HUTBE

0 26
Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri nga muslimanët dhe na begatoi me Islam dhe iman dhe Kuran. Atë e lavdërojmë dhe...

0 32
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

ZGJODHËM PËR JU

0 12
Ti qëndron në ballkonin e pallatit tënd dhe shikon në thesaret, lumenjtë dhe kopshtet e Xhenetit të Allahut  kurse qiejt dhe toka plotësisht kanë...

0 16
E filloi rrugëtimin me drogën duke e përdorur dhe shitur. Mendonte se do të arrijë të realizojë ëndrrën e madhe të blejë një veturë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 38
Ky është një tregim i vërtet dhe shumë prekës të cilin na e rrëfen një mjeke muslimane dhe e cila thotë: Një ditë nga ditët...

0 334
1- E zbuluara thotë: “Unë e dua Allahun dhe kjo më mjafton!” Ne i themi: Allahu ka thënë: “Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë ejani...

ILMIHALLI

0 176
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

2 424
Cili është Dallimi ndërmjet shirkut të madh dhe të vogël?   1 – Shirku i madh e nxjerr personin nga Islami në të kundërtën e shirkut...

NA NDIQNI NË