VIDEO E DITËS

HUTBE

0 264
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

0 482
Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij...

ZGJODHËM PËR JU

0 9
Është tanimë fakt i pamohueshëm se liderët politik dhe ideologjik të perëndimit me përjashtime janë të bindur se Islami të cilin ata e përshkruajnë...

0 57
Kur flet me Allahun, nuk ke nevojë ta mbushësh llogarinë e celularit tuaj… Kur flet me Allahun, nuk ke pse heziton në fjalët e tua… Kur...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 15
Vendos para vetes një copë letër, dhe asnjëherë mos e neglizho pavarësisht se si rrjedhin gjërat, ajo është portë e qetësisë, rehatisë dhe lumturisë…...

0 77
Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të zgjedhurin e të dërguarve, Muhamedin, mbi familjen e tij...

ILMIHALLI

0 657
Kuptimi i teuhidit   Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim”:  të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar...

0 160
Sureja Bekare është sureja e dytë me radhë në Kuranin Famëlartë. Është më e gjata në Kuran me 286 ajete. Në këtë sure gjendet...

NA NDIQNI NË