Jam udhëtarë gjatë tërë muajit të Ramazanit, a lejohet të mosagjërojë?

Jam udhëtarë gjatë tërë muajit të Ramazanit, a lejohet të mosagjërojë?

0 386

Pyetje: Jam tërë kohën e ramazanit në udhëtim duke kërkuar furnizim (duke punuar) për veten dhe familjen time, a lejohet të mosagjërojë?

Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “Të lejohet ty ta shkurtosh namazin (prej 4 rekateve farz në 2), ta bashkosh namazin (p.sh, drekën me ikindinë, akshamin me jacinë) dhe mos ta agjërosh Ramazanin në kohërat kur je udhëtarë (qoftë edhe gjatë tërë Ramazanit). Ndërsa, kur të kthehesh dhe të qëndrosh në shtëpi obligohesh t’i kompenzosh ditët e paagjëruara të Ramazanit.

Allahu i madhëruar, thotë: “…e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë (sa i kanë mbetur pa agjëruar nga Ramazani). ” (El Bekare: 185).

Burimi në gj. shqipe; albislam.com

Nga arabishtja : Suad B. Shabani