Jam vërtetuar se bashkëshorti im më tradhton, si duhet të veproj?

Jam vërtetuar se bashkëshorti im më tradhton, si duhet të veproj?

0 1214

Pyetje: Jam vërtetuar se bashkëshorti im më tradhton, si duhet të veproj?

Përgjigje: falënderimi I takon Allahut…

“Nëse të tradhton duke bërë imoralitet dhe në këtë gjë ai vazhdon, atëherë ndaju prej tij. Nëse është ndonjë gabim prej tij, ndonjë rrëshqitje dhe në përgjithësi ai është i mirë, atëherë mbuloja gabimin me shpresë që Allahu do t’i mbulojë gabimet tua.”

Mustafa elAdevij, marrë nga kanali i tij në:

http://www.youtube.com/watch?v=EC-ahmzy0bE

Burimi: albislam.com

Përktheu: Agim Bekiri