Kanë shpëtuar ata që janë pastruar – Hoxhë Agim Bekiri