KËNAQËSIA E NJERËZVE ËSHTË NJË QËLLIM QË NUK MUND TË ARRIHET

KËNAQËSIA E NJERËZVE ËSHTË NJË QËLLIM QË NUK MUND TË ARRIHET

0 819


Një fjalë e urtë arabe thotë: „Kënaqësia e njerëzve është një qëllim që nuk mund të arrihet“

Pasha Allahun i Cili ngritë atë që donë dhe poshtëron atë që donë njerëzit kurrë nuk po pushonin së folurit për robërit e Tij. Prandaj, mundohu të bëhesh i sinqertë me Krijuesin tënd i Cili më së miri të shpërblen për veprat që i bën!

Kënaqësia e Allahut dhe veprimi e mundimi për këtë qëllim të lartë dhe të vetëm të vlefshëm është rehatia dhe qetësia e vetme për shpirtin tënd.

Pasha Allahun kënaqësia shpirtërore për të cilën po vuajnë njerëzimi dhe nuk po munden ta gjejnë dhe nuk do ta gjejnë, varet prej këtij fenomeni e asgjë tjetër.

Dhe kënaqësia e Allahut është më e madhe

Ne do t’ia tregojmë botës madhështinë e kësaj feje e cila i ngriti ata të cilët u munduan ta ngritin këtë, me lejen e Allahut!

Mos harro se njerëzit janë barriera më e madhe mes teje dhe xhenetit të Allahut, prandaj, ki kujdes prej këtij momenti që të mos bëhesh prej atyre të cilët do të dëshirojnë të bëhen dhe, në një ditë kur do të shtangen sytë dhe do të pendohen fortë.

Pra, bëhu i sinqertë ashtu si i takon besimtarit dhe mundohu të kënaqësh Zotin tënd që të kënaqësh edhe ti!

Përgatiti: Ardian Elezi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259