Komenti ajetit: “Dhe nga skajet e qyteti erdhi një njeri” Jasin:20 – Hoxhë Talha Kurtishi