KONKURS DITURIE

KONKURS DITURIE

0 1589

KONKURS DITURIE
-Libri është porta e dijes dhe njohurisë
-Libri është mjet i pashembullt, vlerat e të cilit do të mbeten përgjithmonë.
-Kalimi i kohës dhe zhvillimet e teknologjisë kurrë nuk do ta zëvendësojnë LIBRIN.
Q. K. Albislam-Sektori i Femrës kohë më parë hapi konkurs diturie duke e titulluar këtë projekt “LIBRI SHOKU MË I MIRË I JETËS “. Libri i përzgjedhur ishte “TA NJOHIM ALLAHUN ” i hoxhë Enis Ramës. Në këtë konkurs diturie u trajtuan 21 nga emrat e bukur të Allahut. Konkuruan një numër i madh studentesh por për të marrë pjesë në këtë projekt arritën 20 studente. Secila nga studentet kishte temën e përzgjedhur dhe punën e zhvilluan në grupe. Kontrollimin dhe vlerësimin e punës së tyre e bëri vet autori i librit hoxhë Enis Rama duke vleresuar dhe tre punimet më të mira.


Ndërsa dje më datë 11.10. 2015 në hapsirat e Q. K. Albislam kandidatet bënë prezantimin e punimeve të tyre para komisionit dhe publikut pjesëmarrës ku gjithashtu u bë përzgjedhja e tre prezantimeve më të mira.Të gjitha kandidatet na befasuan me përgaditjen e tyre, seriozitetin dhe përkushtimin duke bërë që ky projektë në radhë të parë të jet dobiprurëse për vetën e tyre por dhe për publikun që patën rastin ta ndjekin. Duke u mbeshtetur në Allahun ky projekt do të vazhdojë për të arritur synimet e tij, e ajo është ngritja e vetëdijes tek rinia jonë për vlerën e librit,leximit dhe pasurimit me dituri të dobishme.


Gjithashtu lusim Allahun e Plotëfuqishëm që ti shpërblejë të gjithë ata që na përkrahën dhe ndihmuan realizimin e këtij projekti.
“…dhe thuaj O Zot ma shto diturinë ” ( Taha- 104) e dija shtohet duke mësuar.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 292

0 1131