Kryerja e haxhit për të vdekurin nga dy e më shumë persona

Kryerja e haxhit për të vdekurin nga dy e më shumë persona

0 322

Pyetje: A lejohet kryerja e haxhit nga më shumë se dy persona në të njejtin vit për të vdekurin?

Përgjigje: Po, lejohet kryerja e haxhit nga më shumë se dy persona në të njejtin vit për të vdekurin. Por, me kusht që ata që dëshirojnë kryerjen e haxhit për të vdekurin, së pari të kenë kryer haxhin për vete.

Mirëpo, ne ju kishim sygjeruar që do mjafton njëri nga ta, ta kryej haxhin për të vdekurin, e paratë e të tjerëve që dëshirojnë ta kryejnë haxhin për të vdekurin shpërndajini sadaka, kjo është më e udhës të veprohet.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave. Fetuaja, nr. 22285

Antarët e komisionit: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan Abdullah Ibën Ali er Rukban Ahmed Ibën Alij Sejr el Mubareki Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com