Ku duhet të qëndrojë gruaja kur të falet së bashku me burrin e saj?

Ku duhet të qëndrojë gruaja kur të falet së bashku me burrin e saj?

0 1794


Pyetje: Jam e martuar që një kohë të shkurtër, falënderimi i takon Allahut, ju lus të më tregoni nëse është e lejuar që myslimani të falet së bashku me gruan e tij dhe si?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut…

Lejohet për burrin të del imam para gruas së tij në namaz, gruaja rreshtohet mbrapa burrit, pra nuk lejohet të rreshtohet në të njëjtin resht me burrin e saj, sepse i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, kur është falur me Enesin dhe jetimin, Umu Sulejmin e vendosi mbrapa atyre dyve, ajo ishte nëna e Enesit, radijallahu anhum.

Për këtë tregon edhe thënia e Enes ibn Malikut se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem,, fali me të dhe nënën e tij, apo tezen, dhe thotë: Mua më vendosi në të djathtën e tij ndërsa gruan mbrapa nesh”. E transmeton Muslimi 1056.

Ibn Rushd (nipi) ka thënë: “Nuk ka kundërthënie se gruaja falet e vetme mbrapa imamit, dhe se ajo nëse është edhe një burrë tjetër, ai falet në të djathtën e imamit e gruaja mbrapa”. Nga libri “Ahkam Imame vel itimam llmunif” 319-320.

Muhamed ibn Salih Munexhid

Islam-qa.info

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

Përktheu: Shpend Zeneli