KUJDES ME BITCOIN-in!

KUJDES ME BITCOIN-in!

0 4119

Anëtari i Këshillit të Dijetarëve Myslimanë në Arabinë Saudite, njëherit këshilltarë në oborrin mbretërorë, shejh dr. Abdullah El-Mutllak, paralajmëron për rrezikshmërinë e të vepruarit me monedhën virtuale që njihet me emrin BITCOIN. Është shumë shumë e rrezikshme, të vepruarit me këtë monedhë virtuale dhe të tjera të ngjajshme si kjo.

Ne paralajmrojmë që mos të shkoni aty, ngaqë pasuria është e shtrenjtë, legjislacioni i fesë islame e ka bërë të ndaluar humbjen, shpërfilljen e pasurisë, dhe shpenzimin e saj në të kotë dhe të ndaluar.
Lexojeni fjalën e Allahut të Lartësuar ku thotë:
“O ju që besuat, mos e hani pasurin e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete, dhe mos mbytni veten tuaj (duke mbytur njëri-tjetrin). Vërtetë, Allahu është i mëshirueshëm për ju. Kush bën këtë (që ndaloi Zoti) qëllimisht dhe tejkalon kufijtë, Ne do ta hudhim atë në një zjarr të fortë. Dhe kjo është leht për Allahun” (Kur’an, Nisa 29-30)

Kjo valutë e përhapur virtuale që nuk qëndron pas saj asnjë shtet, nuk dihet dhe nuk është e njohur se kush ishte i pari që e prodhoi, për rrezikshmërinë e saj kanë paralajmëruar dhe bankat qëndrore në Arabinë Saudite dhe Agjensioni Arabik Monetar.

Në këtë valutë virtuale përfshihen transakcionet finansiare, që ngërthejnë në vete rrezikshmëri shumë të mëdha, siç janë spekulimet valutore, nuk hynë në të vetëmse ai që nuk ia din vlerën pasurisë, ose sikurse ata që merren me komar dhe bixhoz, mirëpo myslimani nuk mashtron dhe nuk futet në gjëra që nuk janë të besueshme.

Shejh Abdullah al-Mutllak
Përktheu nga arabishtja: NUSRET RAMADANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 142