KUJDES NDAJ SINQERITETIT

KUJDES NDAJ SINQERITETIT

0 342

Do ta shtoj në Ramazan adhurimin ndaj Zotit tim, andaj edhe do ta mbyllI përkohësisht “whats-apin”, takohemi pas pak.

Ndalu, përse i gjithë ky shqetësim, mund t’i bësh të gjitha këto, edhe pa na njoftuar neve fare?!

Dhe kjo duke e ruajtur sinqeritetin tënd.

Në drejtim të Mekës tani, duke shkuar per umre,

E mbaruam umren, dhe falënderimi i takon Allahut,

Rrugës për në Medine, për vizitë në këtë qytet,

Fotoja ime duke ia puthur këmbet nënës sime,

E mbarova hatmen e parë të Kuranit në këtë muaj të bereqetshëm dhe falënderimi i takon Allahut,

Fotografia e njërit nga të varfërit, që u ngritëm në shërbim ndaj tyre,

Ky është iftari që kam përgatitur për familjen time, etj etj…

Çfarë mbeti për Allahun?

Ku është fshehja e veprave?

Të gjitha këto çeshtje ua shpalove njerëzve, e çfarë mbeti për Allahun?

Puno për Allahun, dhe jo për njerëzit?

Vëlla dhe moter, kujdes mburrjen apo vetëpëlqimi.

Shejh Halid ibën Uthman Sebt ( Allahu e ruajttë)

Pershtati: Bekim Kokollari

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 179

0 3595