Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka?

Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka?

0 2312

Pyetje: Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi të Dërguarin:

Dita e Ashurasë është dita e dhjetë e muajit Muharem që është muaji i parë i vitit hënor. Këtë vit, hëna e muajit  Muharrem është parë akshamin e  ditës së shtunë me 01/10/2016, kështu që dita e Ashurasë bie të martën me datë 11/10/2016 që përputhet me datën 10/1/1438 sipas kalendarit hënor.

Agjërimi i kësaj ditë është një vepër e pëlqyer dhe me shpërblim të madh. I Dërguari ka thënë: “shpresoj tek Allahu që me agjërimin e kësaj dite të na falë mëkatet e vitit të kaluar” (Muslimi)

I Dërguari “kujdesej tepër për të agjëruar këtë ditë të cilën e mbivlerësonte nga ditët tjera” (Buahriu)

Burimi: albislam.com