KUR I JEPET ÇDO GJËJE VLERË?!

KUR I JEPET ÇDO GJËJE VLERË?!

0 902

Nganjëherë të duket se mirësitë që i bën mbeten të pavërejtura dhe të pavlerësuara!

Apo në bazë nga ti të papritura dhe të paparamenduara.

Kjo të bën të ndjehesh në vetvete, se gjithë atë që e ke bërë … apo që e bën … apo që mendon ta bësh, nuk ka vlerë .

Deri kur kështu?!

Kjo vlen deri atëherë kur ta lexosh ajetin : “Ju atë që e veproni nga mirësitë Allahu është në dijeni për të”.

Këtu i jepet çdo gjëje vlerë dhe rëndësi, edhe atë çfarë vlere!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 254

0 96