KUR YOUTUBE TË KUSHTON MORALISHT!!!

KUR YOUTUBE TË KUSHTON MORALISHT!!!

0 575

Shumica prej nesh po paguajmë këto fatura. Të shikuarit e shumtë të videove në WatsApp, etj, ka bërë që shumë prej neve haramet të na duken të zakonta për të cilat do të pyetemi në ditën e llogarisë. Burrat shikojnë gratë e zbukuruara plotësisht me arsyetimin se ajo është një pjesë e youtube-së qesharake apo e çuditshme!! Kështu edhe gratë shikojne disa youtube që shfaqin auretin e plotë të disa grave ose burrave. E gjithë kjo bëhet në emër të: youtube e çuditshme, youtube qesharake, ose tituj tjerë tërheqës. Ndërsa, sa i përket muzikës mund të themi shlirë se për disa është bërë shoqërim dhe normalitet, bile disa edhe e kanë lejuar me argumentin se kjo është vetëm shoqëruse e youtubes.

Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga shikimi i mëkateve, bërja hallall e tyre dhe familjarizimi me ato.

Allahu thotë:”… Vërtetë për të dëgjuarit, të pamurit dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi”. Isra: 36.

Ajo që pikëllon çdo xheloz është që të shfaqen në grupin e tij këto të neveritshme dhe të mos gjejë në grup askënd që i refuzon këto edhe pse të gjithë janë të hajrit dhe fetarë. Shpresojmë që tash të ndalemi dhe të këshillojmë njëri-tjetrin dhe të mos bëjmë komplimente në fenë e Allahut, dhe të mos shikojmë në sasinë e vogël të mëkatit, por në madhështinë e Atij, ndaj të cilit po mëkatojmë duke shikuar youtube dhe duke heshtur nga të neveriturat.

Allahu na forcoftë të gjithëve në adhurim ndaj Tij, na ndihmoftë të ngrisim sheriatin e Ti dhe të ecim rrugës së drejtë në të gjitha situatat dhe kohët tona.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM