KURANI, FJALË E ALLAHUT

KURANI, FJALË E ALLAHUT

0 939

Xhabir ibn Abdullahu, Allahu qoftë i kënaqur e të, përcjell e thotë:  I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, dilte para njerëzve gjatë Haxhit e u thoshte: “A ka ndonjë njeri që më dërgon tek farefisi i tij, ngase Kurejshitët më kanë ndaluar të kumtoj fjalët e Zotit tim.” Shënon Ebu Davudi dhe Tirmidhiu

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ishte shumë aktiv për ta përcjellur mesazhin hyjnor tek gjithë njerëzit, ndërsa Kurejshitët e pengonin atë, e i dërguari, alejhi salatu ve selam, shkonte tek kabilet e ndryshme që vinin për haxh, e kërkonte prej tyre që të pranonin fenë, apo të garantonin sigurin e tij që ai të kumton fjalën e Allahut tek njerëzit.

Dobi nga hadithi

  1. Pohimi i cilësisë së të folurit për Allahun, dhe se Allahu flet kur dëshiron dhe si Ai dëshiron.
  2. Pohimi se Kurani është fjalë e Allahut.
  3. Se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, është i dërguar nga Allahu.

HADITHI I GJASHTËMBËDHJETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM