KUSHTET E PENDIMIT

KUSHTET E PENDIMIT

0 1159
  1. Sinqeriteti.

Pendimi është adhurim, dhe për këtë arsye në të kushtëzohet ajo që është kusht në të gjitha adhurimet e tjera, e ajo është sinqeriteti.

  1. Largimi nga mëkati.

Pendimi nuk mundet të paramendohet duke vazhduar me bërjen e mëkatit.

  1. Keqardhja për gjynahun e bërë.

Keqardhja është pendim, dhe nëse zemra nuk ndihen keqardhje për gjynahun e bërë, atëherë ajo aludon se zemra është e kënaqur me bërjen e atij gjynahu. Gjynahu ose digjet me zjarrin e keqardhjes në dynja ose digjet me zjarrin e Xhehenemit në ahiret.

  1. Vendosmëria për të mos iu kthyer më gjynahut.
  2. Pendimi në kohën e pranimit të tij.

Allahu nuk e pranon pendimin e atij që i ka ardhur shpirti deri në fyt dhe nuk e pranon pendimin e atij që pendohet kur dielli lind nga perëndimi e jo nga lindja, që është një nga shenjat e mëdha të Kiametit.

  1. Kthimi i të drejtave deri të pronarët e tyre, nëse gjynahu ndërlidhet me të drejtat e bijve të Ademit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 135

0 196