Lidhja mes imanit, agjërimit dhe devotshmërisë – Hoxhë Talha Kurtishi