LLOJET E NJERËZVE NË RAPORT ME MORALIN !

LLOJET E NJERËZVE NË RAPORT ME MORALIN !

0 754

Pra, egzistojnë katër lloje të njerëzve në raport me moralin:

1. Njeriu të cilit nuk i është dhënë moral i mirë.
2. Njeriu që e ka të natyrshëm moralin, mirëpo ai shmanget dhe largohet nga natyrshmëria e tij.
3. Njeriu që e ka të natyrshëm moralin, si dhe në vazhdimësi e sipër bën mund dhe përpjekje të e ruaj dhe shtojë edhe më shumë ate.
4. Njeriu që nuk i është dhënë moral i mirë, porse ai e arrinë dhe e përfiton me kalimin e kohës me anë të përpjekjeve të tija të shumta.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252